ZÜLAL ƏRƏB

Saf, dadlı su. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Möminəyəm, sözüm zülal,

Gözüm ala, qaşım hilal.

Südüm olsun sənə halal,

Allaha tapşırdım səni!

       (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”)

ZÖVQÜ-SƏFA
ZÜLCƏLAL ƏRƏB