ZÜLM VERMƏK

hədsiz istismar etmək, incitmək, əzab-əziyyət və işgəncəyə məruz qoymaq.

ZÜLM ƏRŞƏ DAYANMAQ
ZÜY TUTMAQ