ZÜY TUTMAQ

1. Başqasının fikrini, sözünü ona xoş gəlmək xatirinə, yaltaqlanmaq məqsədilə təsdiq etmək; ~ dəm tutmaq, balabançıya dəm tutmaq. 

2. Bir səsi başqa bir səsə uyğunlaşdırmaq, ahəng yaratmaq.

ZÜLM VERMƏK

Значение слова в других словарях