ZƏBAN FARS

Dil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Zəbanə sözü də vardır; alov, alovun şöləsi, dili; tərəzinin dil şəklində olan hissəsi mənalarını verir.

Xanım, qoynundakı bu nədi yumru?!

Üstün ört görməsin cahali-cumru,

Hüsnün Züleyxadı, zəbanın qumru,

Yetişibdi bir cüt nar sinən üstə.

                     (“Həmzənin Qıratı aparmağı”) (“Həmzə-Teymur”)

ZAVAL
ZƏBAN FARS

Digər lüğətlərdə