ZƏHƏR TULUĞU

həddən artıq acıdil, ətiacı və kobud adam; ~ əzvay tuluğu.

ZEHNİ TUTULMAQ
ZƏHƏRİ DİLİNDƏ OLMAQ