ZƏHƏRİNİ TÖKMƏK

hirslənib acı sözlər demək, başqalarını acılamaq; ~ dişinin dibindən çıxanı demək.

ZƏHƏRİ DİLİNDƏ OLMAQ
ZƏHLƏ APARMAQ (TÖKMƏK)