ZƏHLƏSİ GETMƏK

sevməmək, nifrət etmək; ~ görməyə gözü olmamaq, acığı gəlmək, ox olub gözünə batmaq, görəndə gözü ağrımaq, sıtqı sıyrılmaq.

ZƏHLƏ APARMAQ (TÖKMƏK)
ZƏHMƏT ÇƏKMƏK