ZƏHMƏTİNİN BARINI YEMƏK

çəkdiyi əməyin nəticəsini, bəhrəsini görmək.

ZƏHMƏTİNİ YERƏ VURMAQ
ZƏHMİ BASMAQ