ZƏHMİ BASMAQ

qorxutmaq, bərk qorxuya salmaq, vahimələndirmək.

ZƏHMƏTİNİN BARINI YEMƏK
ZƏHRİ-BAĞRI YARILMAQ