ZƏNƏXDAN FARS

Çənədə, yaxud yanaqda çuxur.

Könül mail ay qabağa,

Ağlım alan gül yanağa,

Zənəxdana, ağ buxağa,

Xətti-xala mən müştağam.

               (“Məsim və Diləfruz”)

                   *

Süzür ala gözlərini,

Zənəxdana tər bəzənib.

Eşqi məcnun eyləyib

O Leyla misallı gəlin.

                  (“Baxış-Leyla”)

ZƏNƏX
ZƏNƏXDAN FARS

Digər lüğətlərdə