ZƏNBUR FARS

Arı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ZƏNBUR FARS
ZƏND

Digər lüğətlərdə