ZƏNCİRİ QIRMAQ

əsarətdən qurtarmaq, azadlıq əldə etmək; sözə baxmamaq, özbaşınalıq etmək.

ZƏNCİR ÇEYNƏMƏK (GƏMİRMƏK)
ZƏNCİRİNİ DARTIB SAXLAMAQ