zərərli və çirkləndirici maddələr

Atmosfer havasına atılan və müəyyən qatılıq həddində insan sağlamlığına və ətraf mühitə zərərli təsir göstərən maddələr və ya onların qarışıqları

zərər
zəruri müdafiə