ZƏRBƏ ALTINA SALMAQ (QOYMAQ)

təhlükəli vəziyyətə salmaq.

ZƏR TUTMAQ
ZƏRBƏ YEMƏK