zəruri və təminatlı rabitə xidməti

Qanunvericilikdə və rabitə müəssisələrinin (operatorlarının) nizamnaməsində (fiziki şəxslər üçün patentdə) göstərilməsi məcburi hesab edilən rabitə xidmətləri

zəruri nəşrlər
zivert