Z

Z1

ə. ərəb əlifbasının 9-cu, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 11-ci hərfi; əbcəd hesabında 700 rəqəmini ifadə edir.

Z2

ə. ərəb əlifbasının 11-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 13-cü hərfi; əbcəd hesabında 7 rəqəmini ifadə edir.

Z3

ə. ərəb əlifbasının 15-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 18-ci hərfi; əbcəd hesabında 800 rəqəmini ifadə edir.

Z4

ə. ərəb əlifbasının 17-ci, fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 20-ci hərfi; əbcəd hesabında 900 rəqəmini ifadə edir.

YÜSRÜ YƏSAR
ZA

Значение слова в других словарях