ZAĞ1 FARS

1. Qara qarğa.

2. Məcazi mənada: qara, qaranlıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda həqiqi mənada işlənmişdir.

Koroğlu der: hay olanda,

Dərələrə aslan dolanda,

Qara zağ bülbül olanda

Gülün qədrini nə bilsin?!

                                   (“El şairləri”)

Qılıncı, bıçağı itiləyərək verilən cila, parlaqlıq // ümumiyyətlə, silaha verilən parıltı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

YÜZÜK
ZAĞ FARS

Digər lüğətlərdə