ZABİL

is. [ fars. ] mus. Tarda bir pərdə.
Mirzə Sadıq tarın qoluna zabil pərdəsini əlavə etmişdir. Ə.Bədəlbəyli.

□ Zabil segahı – Azərbaycan muğamlarından birinin adı.
Z
ZABİT

Значение слова в других словарях