ZABİRƏ

güclü, möhkəm; ə. müdafiə; quyunun çəpəri.
ZABİR
ZABİT