ZABİT

ə. 1) əmr edən, hökm edən; nizamlayan; 2) zəbt edən, tutan, alan; 3) hərb və polis sistemində: komanda heyətindən olan şəxs.

ZA
ZABİTƏ

Значение слова в других словарях