ZABİTLİK

is. hərb. Zabit rütbəsi.
Mən zabitliyə bir adi soldat ikən nail olmuşam. M.S.Ordubadi.
[Sona:] Yaxşı, biz zabitliyə kimi təyin edək? H.Nəzərli.

ZABİTƏSİZLİK
ZAÇOT

Digər lüğətlərdə