ZAD

ZAD1

ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı.

ZAD2

ə. azuqə, yol üçün götürülən yemək və s.

ZAD3(Ə)1

f. 1) doğulmuş; oğul, övlad; 2) m. hasil olmuş, törənmiş. Zadi (zadei)-bəşər bəşər övladı, insan oğlu.

ZACİR
ZADƏ

Значение слова в других словарях