ZAHİDLİK

i. asceticism

ZAHİD
ZAHİR

Digər lüğətlərdə