ZAHİRİ

ə. 1) zahirdə olan; 2) bayırda görünən; 3) xarici görünüşcə.

ZAHİRƏN
ZAHİRPƏRƏST

Digər lüğətlərdə