ZAHİRİLİK

is. Zahiri görkəm, görünüş.
□ Zahiriliyi yoxdur – kifirdir, çirkindir, görkəmsizdir.
ZAHİRİ
ZAHİRPƏRƏST

Digər lüğətlərdə