ZALIMIN ZALIMI OLMAQ

fağır adamları incidən əzazil və ədalətsiz adamın qənimi olmaq, belələrini cəzalandırmaq.

ZAĞ-ZAĞ ƏSMƏK
ZAMANIN NƏBZİNİ TUTMAQ