ZAL

ZAL1

f. 1) yaşlı adam; ağsaqqal; 2) albinos (piqment azlığı nəticəsində dəri və tükləri ağ olan adam və ya heyvan).

ZAL2

ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı.

ZAKİR
ZALİM

Значение слова в других словарях