ZALXAN

Zal kimi xan; qüdrətli pəhləvana bənzəyən xan.
ZALƏDDİN
ZALI