ZAMANIN SINAĞINDAN ÇIXMAQ

əsrlərdən keçib bu günə çatmaq, əbədi dəyərə çevrilmək.

ZAMANIN NƏBZİNİ TUTMAQ
ZAMANLA AYAQLAŞMAQ