ZAMANLA AYAQLAŞMAQ

müasirləşmək, yeniləşmək, həyatın tələblərinə uyğunlaşmaq; ~ zamanın nəbzini tutmaq, həyatın nəbzini tutmaq.

ZAMANIN SINAĞINDAN ÇIXMAQ
ZARA GƏLMƏK