zaminlik

Başqa şəxsin kreditoru qarşısında həmin şəxsin öz öhdəliyini tamamilə və ya hissə-hissə icra etməsi üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürməsi

yükgöndərən
zavod at cinsləri

Digər lüğətlərdə