ZAMİNLİK

сущ. заминвал, замин хьунухь, жавабдарвал хивез къачун, заманат, гарантия.
ZAMİNKARLIQ
ZAMŞA

Digər lüğətlərdə