ZAMİNLİK

zaminlik bax zəmanət

ZAMİNKAR
ZARAFAT

Digər lüğətlərdə