ZAQS

[ rus. Запись актов гражданского состояния] İcra Aparatının doğum, ölüm, evlənmə, boşa(n)ma, övladlığa götürmə hadisələrini qeyd edən vətəndaşlıq vəziyyəti aktları şöbəsi. Nikahı zaqsda qeyd etdirmək.
– Zaqs müdiri ortayaşlı, bozsaqqallı, həlimsimalı bir kişi idi. T.Ş.Simurq.
[Zeynalın] fikrində vardı ki, əvvəlcə bu ayrılmaq məsələsini öz aralarında həll etsinlər, sonra zaqsa gedib bir-birilərindən ayrılsınlar. S.Hüseyn.

ZAKİR
ZAL

Значение слова в других словарях