ZAR

ZAR1

f. 1) ağlayan, inləyən; 2) dərmansız, çarəsiz, çıxılmaz (vəziyyət).

ZAR2

ə. 1) incə pərdə, incə örtü; qabıq; 2) cin, şeytan.

ZANU
ZARE

Значение слова в других словарях