ZARA GƏLMƏK

bezmək, usanmaq; ~ təngə gəlmək, boğaza yığılmaq, qan ağlamaq, zinhara gəlmək.

ZAMANLA AYAQLAŞMAQ
ZARA GƏTİRMƏK