ZARA GƏTİRMƏK

bezdirmək; ~ boğaza yığmaq, təngə gətirmək, zəhlə aparmaq (tökmək).

ZARA GƏLMƏK
ZARAFAT GƏLMƏSİN