... ZAVAL YOXDUR

bir şeyin (kəsin) tamamilə təhlükədən uzaq olmasını, xətərsiz ötüşəcəyini bildirən ifadə.

ZAVAL GÖRMƏMƏK
ZAVALA GƏLMƏK