ZEHNİ AÇILMAQ

düşünmə qabiliyyəti yaxşılaşmaq, beyni dincəlmək, rahatlaşmaq.

ZAYINI ÇIXARMAQ
ZEHNİ TUTULMAQ