ZİNDƏGƏN FARS

1. Diri, canlı.

2. Həyat, yaşayış, məişət, dolanacaq, dirilik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ZİNDƏGƏN FARS
ZİNHAR FARS

Digər lüğətlərdə