ZOBRUXLAMAX

(Füzuli)
dərmək. – Zobruxluyuf töx’mə yerə
ZOBIRIN
ZOD