ZURNASINA OYNAMAQ

müstəqil fikri olmamaq, başqasının sözü ilə oturub-durmaq; ~ hər çalınan havaya oynamaq.

ZURNASI SONRAYA QALIB
ZÜLM ÇƏKMƏK