Rusca-ləzgicə lüğət

Cəmi – 34086, məqalələr «АЦ» – 1
АЦЕТИЛЕН
мн. нет, хим. ацетилен (цIай кьадай рангсуз газ).