Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti 2011 ildə çıxan «Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti» (Adın Paşayev, Alimə Bəşirova) kitabın elektron versiyasıdır.

Cəmi: 6895

 
 

Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti

Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti 2011 ildə çıxan «Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti» (Adın Paşayev, Alimə Bəşirova) kitabın elektron versiyasıdır.

Cəmi: 4133

 
 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi: 17548

 
 

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Lüğətdə 17000-ə qədər eyni və yaxın mənalı söz verilib.

Cəmi: 17458

 
 

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

Lüğətdə omonim sözlər izah olunur.

Cəmi: 770

 
 

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Lüğətdə sinonim sözlər izah olunur.

Cəmi: 9286

 
 

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Lüğətdə antonim sözlər izah olunur.

Cəmi: 2557

 
 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

Cəmi: 30599

 
 

İngiliscə-azərbaycanca lüğət

İngiliscə-azərbaycanca lüğət

Cəmi: 26039

 
 

Rusca-azərbaycanca lüğət

Rusca-azərbaycanca lüğət

Cəmi: 88234

 
 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Cəmi: 19414

 
 

Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

Cəmi: 6867

 
 

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

Cəmi: 5526

 
 

Azərbaycan dastanlarının leksikası

Azərbaycan dastanlarının leksikası

Cəmi: 3204