АБОРИГЕН

АБОРИГЕН эгьли, чкадин эгьли.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan