Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «J» – 45
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
JA JE JM JO JU
 
J
Azərbaycan əlifbasının on beşinci hərfi. bax je.
JAKÉT
is. [fr.] Qısa qadın üst paltarı. Jaket geymək. подробнее
JALƏ
is. [fars.] 1. Şeh, şəbnəm. Güldü gül, açıldı nərgiz, lalə doldu jalədən. подробнее
JALÜZ
is. [fr.] Nazik materiallardan qayrılan qat-qat pəncərə pərdəsi.
JANDÁRM(A)
is. [fr.] 1. Jandarmeriyada xidmət edən polis məmuru. подробнее
JANDARMALIQ
bax jandarmeriya.
JANDARMÉRİYA
[fr.] Çar Rusiyasında və burjuaziya ölkələrində siyasi mühafizə və inqilabi hərəkata qarşı mübarizə üçün xüsusi polis qoşunları. подробнее
JANR
[fr.] 1. İncəsənətin hər hansı bir sahəsində süjet və üslub cəhətdən səciyyəvi olan əsərlər növü. подробнее
JANRİ́ST
[fr. genre-dən] Məişət mövzusunda şəkillər çəkən rəssam.
JARQÓN
[fr.] dilç. Ümumxalq dilindən ayrılan və öz spesifik söz və ifadələri ilə ondan fərqlənən müəyyən ictimai və ya peşəkar qrupunun danışdığı dil. подробнее
JE
“J” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
JELATİ́N
[fr.] Məhlulu soyudulduqda həlməşik hala keçən üzvi zülali maddə (texnikada, fotoqrafiyada, təbiətdə və s.-də işlənir).
JELATİNLƏŞDİRİLMƏ
“Jelatinləşdirilmək” dən f.is.
JELATİNLƏŞDİRİLMƏK
məch. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulunu soyutmaqla həlməşik halına salınmaq.
JELATİNLƏŞMƏ
“Jelatinləşmək”dən f.is.
JELATİNLƏŞMƏK
f. kim. Üzvi zülali maddənin məhlulu soyuyaraq həlməşik halına düşmək.
JELE
is. [fr.] Meyvə şirələrindən hazırlanan həlməşik desert yeməyi.
JELONKÁ
is. köhn. [rus] Keçmişdə: quyulardan neft çıxarmaq üçün işlədilən vedrəyə oxşayan uzunsov qab. подробнее
JELONKAÇI
is. köhn. Keçmişdə jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlə.
JELONKAÇILIQ
is. köhn. Jelonka ilə quyudan neft çəkən fəhlənin işi, peşəsi.
JENŞÉN
[çin.] bot. Uzaq Şərqdə bitən və kökündən təbabətdə istifadə edilən ot bitkisi. подробнее
JEST
[fr.] 1. Əl-qol hərəkəti. 2. məc. Nəzərə çarpdırmaq üçün görülən iş, edilən hərəkət.
JETÓN
[fr.] 1. Metal nişan; medal. 2. Metal marka. подробнее
JİLÉT
[fr.] Pencək və s. altından geyilən qısa, qolsuz və yaxasız geyim. подробнее
JİLETKÁ
bax jilet. Rzaqulu xan bütün əlbisəsini töküb, şiddəti-hərarətdən fəqət bir jiletka ilə oturub, İran kəndlilərinin üryanlığını təsvir edirdi. M.S.Ordubadi.
JİLETLİ
sif. 1. Jileti olan. Jiletli kostyum. 2. Jilet geymiş, əynində jilet olan. Jiletli kişi.
JİLETLİK
sif. Jilet üçün yarayan.
JİRÓ
is. [ital.] 1. Nağd olmayan hesab növü. 2. Həvalə qeydi, indossament.
JİRONDÁ
[fr.] tar. XVIII əsrdə Fransa burjua inqilabı dövründə iri burjuaziyanın mənafeyini əks etdirən və əksinqilab tərəfinə keçmiş olan siyasi qruplaşma [Fransanın Jironda (Dironde) departamentinin adından].
JİRONDİST
[fr. Dironde-dən] tar. Jironda partiyasının üzvü, jironda tərəfdarı.