Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AK» – 6
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AKİF
çalışqan, səyli, diqqətli.
AKİFƏ
çalışqan, səyli, diqqətli.
AKIM
cərəyan, gediş, hərəkət.
AKİM
karvanbaşı.
AKİMƏ
karvanbaşı.
AKŞİN
ağ şin (şono-qurd), böyük qurd; ağ oğlan.