Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «AX» – 3
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AXİSTAN
Ağ sartan (şahinlər sinfinə mənsub yırtıcı quş) sözlərindən düzəlmiş, Şirvanşah Mənuçöhrün gürcü qızı Tamardan olan birinci oğlu Axistanın adındandır.
AXUN
qazax dilində "el sənətkarı" mənasında olan "akun" (aşıq) sözündəndir. Orta Asiya, Qazaxıstan, İran və Azərbaycanda xüsusi təhsil almış din xadimlərinə verilən dini rütbə.
AXUND
qazax dilində "el sənətkarı" mənasında olan "akun" (aşıq) sözündəndir. Orta Asiya, Qazaxıstan, İran və Azərbaycanda xüsusi təhsil almış din xadimlərinə verilən dini rütbə.