Толковый словарь азербайджанского языка

Всего статей – 45193, статей на «AT» – 125
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
AB AC AD AE AF AG AH AX AJ AK AQ AL AM AN AO AP AR AS AT AU AV AY AZ
 
AT₁
is. 1. Qoşulan və minilən ev heyvanı. Kəhər at nalı neylər?! Ağ buxaq xalı neylər. подробнее
AT₂
is. Şahmatda filə bərabər fiqur.
ATA
is. 1. Övladı olan kişi; dədə. Doğma ata. подробнее
ATA-ANA
is. Öz övladına münasibətdə kişi və qadın; valideyn. подробнее
ATA-ANALI
sif. Atası və anası olan. Ataanalı uşaq. Atanı-analı böyüsünlər.
ATA-ANASIZ
sif. Atası və anası olmayan; yetim. Ata-anasız uşaqlar. подробнее
ATA-BABA
is. Əcdad, ulu baba, nəslin ilk baniləri. подробнее
ATA-BALA
is. Ata ilə oğlu, ya qızı. [Hacı Murad:] İrəli gəl, əyləş. подробнее
ATABİR
sif. Bir atadan törəmiş, ata tərəfdən doğma olan. подробнее
ATADANBİR
b a x atabir.
ATADANQALMA
sif. İrs olaraq atadan qalmış. Atadanqalma ev. подробнее
ATALI
sif. Atası olan. Atalı uşaq. Atalı (z.) böyümək.
ATALI-ANALI
1. B a x ata-analı. “Gərdəkdə” gəlin üçün oturmağa bir kürsü qoyub, üstə atalı-analı iki-üç yaşar bir oğlan uşağı oturdarlar. подробнее
ATALIQ
is. 1. Ata ilə övlad arasındakı qan qohumluğu. подробнее
ATA-ANA ATALIQ
ları var idi. S.Hüseyn. Bu gündən sonra Qurban Cəlilə yoldaşlıq yox, bəlkə də atalıq edirdi. подробнее
ATAMAN
is. 1. tar. Rusiyada: kazak vilayətlərində və qədimdə kazak qoşunlarında hərbi inzibati vəzifələrin adı. подробнее
ATAMANLIQ
is. dan. Başçılıq (mənfi mənada). Atamanlıq etmək.
ATASIZ
sif. Atası olmayan, ata tərəfdən yetim olan. подробнее
ATASIZ-ANASIZ
sif. Yetim. [Piri kişi:] ..Balanı ölümdən xilas etmək üçün bu atasızanasız yetimi bəlaya salmısan. S.S.Axundov.
AT-AT
is. Uşaqların ağac üstə minərək oynadıqları oyun. At-at oynamaq.
ATAVİ́ZM
[lat.] biol. Çox uzaq əcdadında olmuş xassə və əlamətlərin nəsildə görünməsi. подробнее
ATAYANA
zərf Ata kimi, ataya məxsus bir tərzdə. Sədr atayana bir səslə: – Oğul, adam bir böyük-kiçik bilər, sözünün yerini bilər, axı. M.İbrahimov.
ATBAZ
is. [at və fars. ...baz] Son dərəcə at sevən adam, at həvəskarı. подробнее
ATBAZLIQ
is. Həddindən artıq at sevmə, at həvəskarı olma.
ATCIL
sif. dan. Atı, at saxlamağı həddindən artıq sevən. подробнее
ATÇAPAN
is. Cıdır iştirakçısı; jokey.
ATÇAPDI, ATÇAPMA
is. Cıdır. Milli at oyunları və atçapma yarışları.
ATÇI
is. Ata baxan, at saxlayan. // Yaxşı at minən adam; atbaz.
ATÇILIQ
is. At saxlama, at yetişdirmə. Qədim skiflərin atçılıq təsərrüfatları olmuşdur. подробнее
ATÇİBİNİ
b a x atmilçəyi.