Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

Всего статей – 6895, статей на «Q» – 284
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
QA QE QI QO QU
 
QABİL
qabiliyyətli, istedadlı, zehinli (Adəm peyğəmbərin oğlunun adı).
QABİLƏ
qabiliyyətli, istedadlı, zehinli (Adəm peyğəmbərin oğlunun adı).
QABİLİYYƏT
istedad, fitri zəka, hər şeyi tez qavrama, tez mənimsəmə bacarığı.
QACAR
qədim türkdilli tayfalardan birinin adı.
QAÇABƏY
qaçan, yüyürən bəy.
QAÇAXAN
qaçan, yüyürən xan.
QAÇAQ
doğma yurdundan qaçqın düşən, zülmkarlara qarşı vuruşan el qəhrəmanı.
QAÇAY
qaçan, yüyürən; yüyürək; qoç ər, igid.
QAÇMAZ
döyüşdən qaçmaz, möhkəm dayanar.
QADİR
qüdrətli, qüvvətli, bacarıqlı; Allahın epitetlərindən biri.
QƏDİR
qüdrətli, qüvvətli, bacarıqlı; Allahın epitetlərindən biri.
QADİRƏ
qüdrətli, qüvvətli, bacarıqlı; Allahın epitetlərindən biri.
QƏDİRƏ
qüdrətli, qüvvətli, bacarıqlı; Allahın epitetlərindən biri.
QAFFAR
bağışlayan, əfv edən; mərhəmətli Allahın epitetlərindən biri.
QAFAR
bağışlayan, əfv edən; mərhəmətli Allahın epitetlərindən biri.
QƏFƏR
bağışlayan, əfv edən; mərhəmətli Allahın epitetlərindən biri.
QAFIR
bağışlayan, əfv edən; mərhəmətli Allahın epitetlərindən biri.
QAFİL
karvan, yola çıxan dəstə; xəbərsiz, diqqətsiz, fürsəti əldən verən.
QAFİLƏ
karvan, yola çıxan dəstə; xəbərsiz, diqqətsiz, fürsəti əldən verən.
QAFQAZ
Qafqaz sıra dağlarının adındandır.
QAFLAN
aslan, şir, pələng; igid, qoçaq, qəhrəman.
QAPLAN
aslan, şir, pələng; igid, qoçaq, qəhrəman.
QAFUR
bağışlanmış, əfv edilmiş, günahlarından keçilmiş.
QAHİR
üstün gələn, qalib.
QAHİRƏ
üstün gələn, qalib.
QƏHİRƏ
üstün gələn, qalib.
QAİL
deyən, söyləyən; inanan; etiraf edən.
QAİLƏ
deyən, söyləyən; inanan; etiraf edən.
QAİM
ayaq üstə duran; öz yerində olan, yerini tutan; qiyam edən.
QAYIM
ayaq üstə duran; öz yerində olan, yerini tutan; qiyam edən.